6 Bumblebee丶C

尚未进行身份认证

我要认证

暂无相关简介

等级
TA的排名 39w+

Newtonsoft.dll JSON序列化与反序列化

VS2013里面居然也没有JSON的支持 还是只有引用Newtonsoft.dll在这里总结下序列化与反序列化的一些用法 首先是序列化单个对象 dept d = new dept(); d.autoAddUser = "false"; d.createDeptGroup = "false"; d.id = "0001"; d.name = "科技信息部"; Cons

2016-06-14 21:01:41

钉钉微应用获取身份

钉钉微应用获取登陆用户身份

2016-05-25 14:32:33
勋章 我的勋章
    暂无奖章