13 mayin_15

尚未进行身份认证

拒绝浮造

等级
TA的排名 45w+

春节后的第一个东东,DirectDisk

DirectDisk提供了一组磁盘读写接口,通过调用这组接口,可以绕过WINDOWS内核的文件系统驱动和磁盘驱动,读写到真实磁盘上的扇区内容。  开发DirectDisk的目的是为了和我的FileLib库配合起来,这样通过FileLib和DirectDisk,就可以完全取代WINDOWS的文件系统驱动和磁盘驱动的功能,使你不经过这些驱动也可以读写物理磁盘上的文件,完成创建目录和删除文件等操作,此外

2007-03-02 11:26:00

接到了一个骗子的电话

   骗子新花招,今天我接到一个电话,对方是个女的,告诉我她是深圳市税务部门的工作人员,由于我家的房屋是2005年以前购买的,根据新的国家政策,可以退还18300元的房屋购置税。我们家是常驻北京市的,房屋是以前我父亲的福利分房,后来根据国家政策购买的产权,如果真有退款,我们家小区里早就会知道这件事情,而且退款关他深圳税务局鸟事,一看就是个骗局,该女子南方口音很重,估计是广东一带的人。请大家都要小心

2007-01-22 16:22:00

文件系统库FileLib

    其实当初设计FileLib的想法很简单,就是想把OS的文件系统层整个实现一遍,必竟我对这方面的知识非常的感兴趣,同时也为我以后开发自己的NFS文件系统做一些知识积累工作。不过随着FileLib本身的功能越来越完善,我的设计初衷也有了些变化,我想让它发挥更大的价值,能够让更多的人受益。把FileLib设计成一套跨平台使用的库是非常有价值的,可以在任何平台上访问最流行的NTFS,FAT,CDF

2007-01-19 12:57:00

道德经第三十八章

上德不德 是以有德 下德不失德 是以无德上德无为而无以为下德无为而有以为上仁为之而无以为上义为之而有以为上礼为之而莫之应 则攘臂而扔之故失道而后德 失德而后仁失仁而后义 失义而后礼夫礼者 忠信之薄 而乱之首前识者 道之华 而愚之始是以大丈夫处其厚 不居其薄处其实 不居其华 故去彼取

2007-01-16 20:32:00
勋章 我的勋章
    暂无奖章