9 fengyuehan2012

尚未进行身份认证

暂无相关简介

等级
TA的排名 71w+

C二级问题跪求高手解答!!

对字符数组s赋值,不合法的一个是()A.char s[]="Beijing";B.char s[20]={"beijing"};C.char s[20];s="Beijing";D.char s[20]={'B','e','i','j','i','n','g'};

2012-03-05 15:27:56

一路心声

 一个的程序弄得我头都大了,都快失望了。。

2011-01-05 18:22:00
勋章 我的勋章
    暂无奖章