10 highlandle

尚未进行身份认证

我要认证

暂无相关简介

等级
TA的排名 83w+

Python列表深度拷贝

   Python列表深度拷贝可保证拷贝后列表忠诚度始终如一,而浅度列表则有向蒲志高看齐的冲动!如下有公司人员构成,中途变动后情况:import copylist1 = ["刘德华","张学友","郭富城",['何炅','汪涵','谢娜','齐达内'],"黎明"]#定义list1list2 = copy.copy(list1)#浅拷list1,打酱油list3 = copy.deepcopy(li...

2018-06-03 22:01:19
勋章 我的勋章
    暂无奖章